▶ ︎Mickel Art Kids Edition là gì?

▶ ︎Ví dụ sử dụng

▶ ︎Danh sách các khu vườn giới thiệu

▶ ︎ Phí thuê

Khóa học cơ bản về nâng cao kỹ năng Mickel

Danh sách tài liệu dành cho sinh viên

Vui lòng click chuột phải vào các tài liệu sau để tải tài liệu về và sử dụng.

スクリーンショット 2019-06-06 13.48.21.png
スクリーンショット 2019-06-06 13.48.30.png
スクリーンショット 2019-06-06 13.48.09.png

★ Cách tải xuống

Tải xuống từng tài liệu như sau.

1 Nhấp chuột phải vào hình ảnh hoặc tên vật liệu bên dưới hình ảnh

2 Chọn "Lưu mục tiêu dưới dạng tệp"

3 Nhập tên vật liệu và lưu

◼︎ Yêu cầu

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

ĐT 053-489-9850

  (9-19 giờ  Mở quanh năm)

shop@sprayart-xin.com  

  (Lễ tân 24 giờ)