Giới thiệu những người hướng dẫn được chứng nhận

Người hướng dẫn Mickel Art được chứng nhận là người có kỹ năng giới thiệu và dạy Mickel Art cho người khác.

Số đăng ký 1

Nhân viên chăm sóc được chứng nhận đủ điều kiện , chuyên gia trị liệu hồi tưởng Mickelart lớp 1

Cơ sở y tế chăm sóc dài hạn liên kết Kishiwada Tokushuen

nhận xét

 Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là phải vui vẻ với việc chăm sóc người sa sút trí tuệ. Tiếp tục các sáng kiến mới có thể khó khăn, nhưng nếu bạn có thể tận hưởng nó, bạn sẽ dễ dàng tiếp tục nhiệt tình hơn. Lúc nói chuyện bằng nụ cười cũng là lúc hàn gắn cho nhau. Mỗi ngày, tất cả các nhân viên đang làm việc cùng nhau để cung cấp một nơi thoải mái cho người dùng sinh sống.

Yuya tên mới