Danh mục tài liệu dành cho cấp chứng chỉ đào tạo cấp 2 và sinh viên

Vui lòng click chuột phải vào các tài liệu sau để tải tài liệu về và sử dụng.

スクリーンショット 2022-02-25 8.25.58.png

★ Cách tải xuống

Tải xuống từng tài liệu như sau.

1 Nhấp chuột phải vào hình ảnh hoặc tên vật liệu bên dưới hình ảnh

2 Chọn "Lưu mục tiêu dưới dạng tệp"

3 Nhập tên vật liệu và lưu