スクリーンショット 2022-01-14 18.03.53.png
スクリーンショット 2022-01-14 18.01.52.png

Giới thiệu

Chúng tôi là một công ty sản xuất nghệ thuật được thành lập vào năm 2007 với tư cách là một công ty liên doanh từ Đại học Shizuoka dựa trên ý tưởng "làm việc về các vấn đề xã hội thông qua nghệ thuật".

​​

d0d6c2_5f4ae3c544d843a784a4b485197e711e~mv2.png

“Mikkel Art” được vẽ với mục đích tìm lại những ký ức hoài cổ và những điều mà người cao tuổi muốn làm như một công cụ giao tiếp để giải quyết các vấn đề của các cơ sở chăm sóc điều dưỡng.

挿絵 介護 仕上11.jpg

"Mikkel Training" là một chương trình phát triển nguồn nhân lực cho các địa điểm chăm sóc dài hạn được thể hiện dễ dàng bằng nghệ thuật.

スクリーンショット 2022-01-14 17.59.42.png

"Mikkel Art Kids Edition" dành cho các trường mẫu giáo nhằm bồi dưỡng khả năng suy nghĩ và hành động độc lập của trẻ.

Với nghệ thuật độc đáo của chúng tôi được nghiên cứu, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng và chăm sóc trẻ em.

Giới thiệu sự ra đời của Mickel Art

Câu chuyện bí mật đằng sau sự ra đời của Mickel Art

d0d6c2_f639f465d8d74322b97f99acc4c11048~mv2.jpeg

Các nhà phát triển nhiệt tình nói về những điểm khi sử dụng Mickel Art trong chăm sóc điều dưỡng và chăm sóc trẻ em!

Video giải thích

スクリーンショット 2022-01-14 18.16.29.png