top of page

Video giải thích nghệ thuật Mickel / Chăm sóc điều dưỡng

Nhấp vào video yêu thích của bạn để xem nó.

1.  Giới thiệu [17 phút]

Đối với những người đã sử dụng Mickel Art và những người sẽ sử dụng nó trong tương lai, tôi sẽ giải thích các điểm sử dụng.

2. Ví dụ về việc sử dụng phiên bản video Mickel Art [22 phút]

Đây là video nhân viên đang kiểm duyệt cho khoảng 25 người tham gia. Video này được đề xuất cho những ai đang lo lắng về việc " làm thế nào để vẽ ra câu chuyện và làm lung lay toàn bộ câu chuyện?" Tôi nghĩ cách lan truyền câu chuyện sẽ rất hữu ích.

bottom of page