top of page

Giới thiệu về Luật giao dịch thương mại cụ thể

Công ty điều hành / Công ty TNHH Spray Art Exgin

Tổng giám đốc điều hành / Ron Hashiguchi Địa điểm / 2-38-7 Hirosawa, Naka-ku, thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka 432-8013

Liên hệ / TEL 053-489-9850

● Về việc trả lại và trao đổi do thiếu sót của chúng tôi

Trong trường hợp sản phẩm bị hư hỏng, bẩn hoặc khác với sản phẩm bạn đã đăng ký, chúng tôi sẽ chịu chi phí vận chuyển và chấp nhận trả lại hoặc đổi hàng.

● Về việc trả hàng để tạo sự thuận tiện cho khách hàng

Chúng tôi chỉ chấp nhận trả hàng nếu hàng chưa được mở.
Phí vận chuyển hàng đổi trả khách hàng sẽ chịu.

● Về việc trao đổi để thuận tiện cho khách hàng

Chúng tôi không chấp nhận đổi sản phẩm vì sự thuận tiện của khách hàng.
Xin lưu ý.

bottom of page