スクリーンショット 2021-07-05 11_50_19.png
スクリーンショット 2022-01-14 14.37.15.png

Bạn có cảm thấy vấn đề như vậy không?

挿絵 介護 仕上95.jpg

✔︎   Tôi muốn đào tạo cho nhân viên nước ngoài

Kết quả của việc nghe nói về 90 viện dưỡng lão đặc biệt, 72% viện dưỡng lão cảm thấy những lo lắng này.

(Từ "Báo cáo khảo sát về đảm bảo nguồn nhân lực, duy trì nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong các viện điều dưỡng đặc biệt dành cho người cao tuổi" được thực hiện vào tháng 9 năm 2021)

"FUJIYAMA training" là giải pháp cho vấn đề này.

Nó sẽ dẫn đến một nơi làm việc mà cả nhân viên Nhật Bản và nước ngoài có thể làm việc thoải mái.

挿絵 介護 仕上109.jpg
挿絵 介護 仕上130.jpg
挿絵 介護 仕上146.jpg

Thông qua khóa đào tạo, các bạn sẽ hiểu được văn hóa Nhật Bản và cách suy nghĩ của người Nhật một cách dễ hiểu. Trong khóa đào tạo này, chúng ta sẽ thực hiện các nội dung sau.

スクリーンショット 2022-01-06 15.05.35.png

Văn hóa Nhật Bản "mùa xuân"

スクリーンショット 2022-01-06 15.05.47.png

Văn hóa Nhật Bản "mùa đông"

スクリーンショット 2022-01-06 15.05.39.png

Văn hóa Nhật Bản "mùa hè"

スクリーンショット 2022-01-06 15.40.30.png

Cách suy nghĩ của người Nhật

スクリーンショット 2022-01-06 15.05.42.png

Văn hóa Nhật Bản "mùa thu"

スクリーンショット 2021-12-23 13.49.45.png

Hỗ trợ độc lập

Tom tăt nội dung chương trinh

  • Trình độ: Vui lòng nộp hồ sơ qua công ty (cơ sở chăm sóc điều dưỡng đang làm việc)

  • Học phí: 30.000 yên (chưa bao gồm thuế) / người

  • Nội dung khóa học: Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản và cách suy nghĩ của người Nhật thông qua hình thức đào tạo từ xa sử dụng sách giáo khoa

  • Thời gian khóa học: Khoảng 2 tháng

  • Phương thức hoàn thành: Sau khi gửi sổ ghi chép đã hoàn thành cho chúng tôi qua e-mail, chứng chỉ hoàn thành sẽ được cấp.

  • Cách thức tham dự: Đăng ký qua email cho chúng tôi

Luồng cho đến khi đạt được chứng chỉ

スクリーンショット 2022-01-06 14.57.28.png

Lưu lượng cho đến khi bắt đầu khóa học

Bước 1 Vui lòng gửi e-mail yêu cầu tham dự

Vui lòng gửi e-mail từ người quản lý văn phòng kinh doanh của bạn cho chúng tôi kèm theo "○○○ ứng dụng đào tạo". Chúng tôi sẽ hỏi bạn thông tin chi tiết (số lượng người tham gia) và đính kèm bảng báo giá và đơn đặt hàng qua e-mail.

Bước 2 Đặt hàng

Vui lòng ký vào báo giá và đơn đặt hàng và gửi qua e-mail hoặc fax.

Bước 3 Nhận tài liệu đào tạo qua email và bắt đầu đào tạo

Trong vòng 2 ngày sau khi hoàn thành đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ gửi các tài liệu cần thiết cho việc đào tạo qua e-mail cho quản trị viên. Vui lòng bắt đầu khóa đào tạo vào thời gian bạn muốn.

スクリーンショット 2021-12-23 13.29.59.png

"Tài liệu tải xuống / đào tạo Mikkel" (miễn phí)

スクリーンショット 2022-01-22 9.21.20.png

Bạn có thể tải tài liệu tóm tắt về quá trình luyện tập Mikkel một cách dễ hiểu.